Čakalne dobe

Spoštovani!

Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

Napotna listina je nov naziv za dosedanji DELOVNI NALOG , za katerega novela zakona uvaja novo stopnjo nujnosti "zelo hitro".

Naj vas opozorim, da morate vse napotne listine pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. Vsi Delovni nalogi za fizioterapijo izdani pred 7.1.2018 so po noveli zakona postali neveljavni, če se do 21.1.2018 niste prijavili na fizioterapijo. Izvajalci bodo izdali novo listino - delovni nalog, ko bo to utemeljeno oz. potrebno.

  • stopnja nujnosti    "NUJNO"                   - naročiti se morate isti oz. najpozneje naslednji dan
  • stopnja nujnosti    "ZELO HITRO"            - naročiti se v 5 dneh
  • stopnja nujnosti    "HITRO" ali " REDNO"  -  naročiti se v 14 dneh od izdaje napotne listine

 

Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati novosti s 21.1.2018  in so določene naslednje najdaljše dopustne čakalne dobe:

- za ZELO HITRO  obravnave v 14 dneh od predložitve listine

- za REDNE   obravnave do 6 mesecev

- za obravnave označene HITRO do 3 mesece.

 

Čakalna doba je odvisna od zasedbe kapacitet, ki so del pogodbe med zasebnikom in ZZZS, to je približno 24 pacientov mesečno.

Vendar se  žal, zaradi prevelikega povpraševanje po terapijile teh ne morem držati.

Trenutno naročamo paciente z DN za FT:

. ZELO HITRO   - konec MAJA 2018

- HITRO          -  začetek JULIJA 2018

- REDNO         - sredi SEPTEMBRA 2018

 

NAROČANJE NA TERAPIJO

Pacienti z DELOVNIM NALOGOM za FIZIOTERAPIJO se lahko naročijo:

- osebno na sedežu Fizioterapije Majcen v ordinacijskem času

- po telefonu 07 / 30 73 659 , gsm  040 414 525 ali e-pošti  fth.majcen@gmail.com - samo informativno (  rezervacija termina ob že izdanem Delovnem nalogu za fizioterapijo ni možna ). Pacient mora DN prinesti pravočasno osebno  ali poslati po pošti, kar se ustrezno beleži.

 

ODJAVA S TERAPIJE

Če se želite odjaviti od terapije ali spremeniti že določen termin, lahko to storite najmanj 10 dni PRED začetkom terapije samo v PISNI OBLIKI z navedenim razlogom odjave ali spremembe. Vaš dopis se arhivira pri nas. V primeru trajne odjave vam Delovni nalog za fizioterapijo vrnemo po pošti, kopijo in vašo dopis odjave se arhivira pri nas.

Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige sem Renata Majcen.

Samoplačnike naročamo na terapijo po dogovoru oz. izven ordinacijskega časa.

 

Datum spremembe: 10.2.2018

Zastopnica pacijentovih pravic

Ime in priimek: